MUDr. Jana Hrdinová, praktická lékařka pro dospělé.

Vystudovala 3. LF UK v Praze, během studia získala roční stipendium na lékařské fakultě v Maastrichtu. Promovala v roce 2003. Interní průpravu získala na interním oddělení Nemocnice Na Františku. Dále působila jako kandidát praktického lékařství IPVZ. Odbornou praxi v ordinaci praktického lékaře garantoval MUDr. Josef Štolfa . Atestovala z všeobecného praktického lékařství v roce 2008 a od roku 2010 provozuje svoji soukromou ordinaci praktického lékaře v Praze 5.

Pravidelně se vzdělává, disponuje diplomem celoživotního vzdělání České lékařké komory. Zajímá se o psychomatiku a paliativní medicínu.

 

 

Příklady absolvovaných kurzů a seminářů:

 • 2006-2011 účast na Mezinárodních kongresech medicíny pro praxi IFDA
 • 04/2007 Bezpečná farmakoterapie
 • 09/2008 Léčba závislosti na tabáku
 • 10/2009 Monitoring antikoagulační léčby
 • 10/2009 POCT v primární péči se zaměřením na stanovení CRP
 • 04/2011 Revmatologické minimum pro lékaře v praxi
 • 04/2011 Novinky ve vnitřním lékařství- kardiovaskulární nemoci.
 • 06/2011 Kongres Zobrazovací metody v medicíně
 • 09/2011 Praktické využití laboratorních oborů pro klinickou praxi
 • 09/2012 Komunikace lékaře a pacienta aneb komunikace pro každý den.
 • 03/2013 Uzlinový syndrom
 • 04/2013 Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře
 • 11/2013 Kurz Úloha genetiky v medicíně
 • 11/2013 Etika a komunikace v medicíně Lege Artis
 • 2013-2014 absolvování „ Univerzity medicínského práva“
 • 2013-2014 Kurz Základy pracovního lékařství
 • 04/2014 Zdravotní problematika rekreačního a sportovního potápění
 • 11/2014 Současná problematika pertusse
 • 09/2015 Kurz předoperační vyšetření a příprava pacientů
 • 02/2016 Kurz Klinická, etická a právní dilemata v péči o pacienty v závěru života- možnosti paliativní medicíny u pacientů s pokročilými, život ohrožujícími a život zkracujícími chorobami.
 • 05/2016, 05/2013, 12/2013 Kurz Infekčního lékařství
 • 06/2016 Celostátní konference psychosomatické medicíny- psychosomatika v klinických oborech.
 • 05/2017 Kurz Základní symptomy v paliativní medicíně včetně bolesti a jejich léčba.
 • 06/2017 Novinky v pracovním lékařství.
 • 2016-2018 Kurz Základní psychosomatická péče

Pravidelná účast na Kongresech primární péče.

MUDr. Jana Hrdinová je členkou:

Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Sdružení praktických lékařů České republiky.

České lékařské komory.

 

MUDr. Magdalena Záchová, praktická lékařka pro dospělé, anesteziolog, lékařka integrativní medicíny - homeopatie, akupunktura, fyziologická regulační medicíny.

Studium:

 • V roce 1989-1995 studium na 3. LF UK v Praze
 • 1996 studijní pobyt ve Velké Británii s výukou anglického jazyka a stáži na Emergency ve státní nemocnici
 • 2000 atestace z anestezie a resuscitace
 • 2007-2008 kurz akupunktury IPVZ pod vedením prof. MUDr. Barešové
 • 2008 kurz ušní akupunktury pod vedení prof. MUDr. Růžičky
 • 2009-2011 homeopatické vzdělávání CEDH, francouzská škola, mezinárodní diplom
 • 2011 kurz léčby bolesti pomocí metod fyziologické regulační medicíny včetně MD injekcí
 • 2013 atestace ze všeobecného praktického lékařství
 • 2014 kurz elektrodiagnostiky v celostní medicíně pod vedením MUDr. Věry Dolejšové
 • 2015 Kurz Bachovy květové esence pod vedením Mgr. Zuzany Sommer

Od r.2016 - dosud kurz Základy psychosomatické péče
Od r. 1996 pracuji na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, t.č. na zkrácený úvazek v Oblastní nemocnici Kladno. Od roku 2010 se věnuji všeobecnému praktickému lékařství a provozuji Homeopatickou poradnu pro dětské i dospělé pacienty. Jsem členkou lektorského týmu pro vzdělávání v homeopatii lékařských a zdravotnických profesí v rámci CEDH.

Členství:

Česká lékařská komora

Svaz všeobecného lékařství ČLS JEP

Česká akupunkturní společnost ČLS JEP

Homeopatická lékařská asociace

 

Spolupráce s 2. LF UK v Praze

Ordinace spolupracuje s 2. lékařskou fakultou UK v Praze. Můžete se zde v době ordinačních hodin setkat se studenty 1. nebo 6. ročníku při ukázce praxe. Studenti 1. ročníku pouze naslouchají, studenti 6. ročníku by se již měli zapojit do vyšetřovacího procesu, doprovázet lékaře při návštěvní službě. či spolu se sestrou odebírat krev, aplikovat injekce, za supervize lékaře např. očkovat, hodnotit EKG.

Postgraduální příprava lékařů:Ordinace je též akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví pro výuku lékařů v předatestační přípravě.

ON-LINE SLUŽBY

 

Přijímáme nové klienty!

Chcete se stát našim klientem? Můžete tak učinit online z pohodlí Vašeho domova.

 

 

Chci se objednat k lékaři!

Nabízíme možnost objednání k lékaři na Vámi vybraný termín a konkrétní čas.

 

 

AKTUALITY

Vážení klienti, 

do prosince stále očkujeme proti chřipce. Pacienti starší 65 let mají hrazené pojišťovnou i očkování proti pneumokokovým infekcím ( prevence kašle, bronchitidy, zápalu plic). Toto očkování je možno provádět celoročně.

V úterý odpoledne ordinuje MUDr. Eliška Šťastná, v pátek dopoledne MUDr. Alžběta Valsová.

30.12. 2019 - 1.1. 2020 má sestra paní Břindová dovolenou. Prosím o Vaši trpělivost.

Vánoční provoz:

23.12 ordinace běžně.

24.12-26.12. ordinace zavřeno.

27.12.2019 a 30.12. 2019  ordinace běžně. ( sestra dovolená)

31.12. 2019 ordinace zavřena, ev. pouze 10.00-12.00 pro akutní ( upřesním)

1.1. 2020 zavřeno

2.1. 2020 ordinace běžně.

6.1-10.1. 2020 MUDr. Hrdinová dovolená, ordinuje 6.-9.1. MUDr. Šťastná, 10.1. 2020 MUDr. Valsová.

21.1.2020 ordinace jen pro akutní 12.00-14.00 hodin.

Děkuji za pochopení,

MUDr. Hrdinová .

 

 

 

 

 

 

 

ČÍST VÍCE

 

FOTOGALERIE

KONTAKT

MUDr. Jana Hrdinová

praktická lékařka pro dospělé

 

Běhounkova 2534/67
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Telefon: 222 943 788
Mobil: 774 880 098
Ordinace@ordinacehrdinova.cz