Náš tým

MUDr. Jana Hrdinová, praktická lékařka pro dospělé.

Vystudovala 3. LF UK v Praze, během studia získala roční stipendium na lékařské fakultě v Maastrichtu. Promovala v roce 2003. Interní průpravu získala na interním oddělení Nemocnice Na Františku. Dále působila jako kandidát praktického lékařství IPVZ. Odbornou praxi v ordinaci praktického lékaře garantoval MUDr. Josef Štolfa . Atestovala z všeobecného praktického lékařství v roce 2008 a od roku 2010 provozuje svoji soukromou ordinaci praktického lékaře v Praze 5.

Pravidelně se vzdělává, disponuje diplomem celoživotního vzdělání České lékařké komory. Zajímá se o psychomatiku a paliativní medicínu.

 

 

Příklady absolvovaných kurzů a seminářů:

 • 2006-2011 účast na Mezinárodních kongresech medicíny pro praxi IFDA
 • 04/2007 Bezpečná farmakoterapie
 • 09/2008 Léčba závislosti na tabáku
 • 10/2009 Monitoring antikoagulační léčby
 • 10/2009 POCT v primární péči se zaměřením na stanovení CRP
 • 04/2011 Revmatologické minimum pro lékaře v praxi
 • 04/2011 Novinky ve vnitřním lékařství- kardiovaskulární nemoci.
 • 06/2011 Kongres Zobrazovací metody v medicíně
 • 09/2011 Praktické využití laboratorních oborů pro klinickou praxi
 • 09/2012 Komunikace lékaře a pacienta aneb komunikace pro každý den.
 • 03/2013 Uzlinový syndrom
 • 04/2013 Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře
 • 11/2013 Kurz Úloha genetiky v medicíně
 • 11/2013 Etika a komunikace v medicíně Lege Artis
 • 2013-2014 absolvování „ Univerzity medicínského práva“
 • 2013-2014 Kurz Základy pracovního lékařství
 • 04/2014 Zdravotní problematika rekreačního a sportovního potápění
 • 11/2014 Současná problematika pertusse
 • 09/2015 Kurz předoperační vyšetření a příprava pacientů
 • 02/2016 Kurz Klinická, etická a právní dilemata v péči o pacienty v závěru života- možnosti paliativní medicíny u pacientů s pokročilými, život ohrožujícími a život zkracujícími chorobami.
 • 05/2016, 05/2013, 12/2013 Kurz Infekčního lékařství
 • 06/2016 Celostátní konference psychosomatické medicíny- psychosomatika v klinických oborech.
 • 05/2017 Kurz Základní symptomy v paliativní medicíně včetně bolesti a jejich léčba.
 • 06/2017 Novinky v pracovním lékařství.
 • 2016-2018 Kurz Základní psychosomatická péče

Pravidelná účast na Kongresech primární péče.

MUDr. Jana Hrdinová je členkou:

Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Sdružení praktických lékařů České republiky.

České lékařské komory.

MUDr. Dominika Tomčíková

 

Vystudovala 1. LF UK v Praze. Interní průpravu získala na interním oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (Nemocnice pod Petřínem), kde následně pracovala jako lékař pohotovostních služeb. Během své praxe nasbírala bohaté zkušenosti v pracovnělékařských službách. Je držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání, udělovaný Českou lékařskou komorou. Pravidelně se účastní lékařských kongresů, kurzů a prohlubuje tak své znalosti.

 

 

 

Spolupráce s 2. LF UK v Praze

Ordinace spolupracuje s 2. lékařskou fakultou UK v Praze. Můžete se zde v době ordinačních hodin setkat se studenty 1. nebo 6. ročníku při ukázce praxe. Studenti 1. ročníku pouze naslouchají, studenti 6. ročníku by se již měli zapojit do vyšetřovacího procesu, doprovázet lékaře při návštěvní službě. či spolu se sestrou odebírat krev, aplikovat injekce, za supervize lékaře např. očkovat, hodnotit EKG.

Postgraduální příprava lékařů:Ordinace je též akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví pro výuku lékařů v předatestační přípravě.

ON-LINE SLUŽBY

 

Přijímáme nové klienty!

Chcete se stát našim klientem? Můžete tak učinit online z pohodlí Vašeho domova.

 

 

Chci se objednat k lékaři!

Nabízíme možnost objednání k lékaři na Vámi vybraný termín a konkrétní čas.

 

 

AKTUALITY

 

Vážení klienti,

Ordinační hodiny v červenci 2024

Sestra 7.30-13.00 hodin. 

MUDr. Hrdinová 1.7-4.7. 2024 9-13. hodin.

MUDr, Hrdinová 8-11.7.2024 9-13. hodin.

MUDr. Tomčíková12.7.2024 8-12. hodin.

MUDr. Hrdinová15-16.7.2024 9-13. hodin.

17.7.2024 zástup MUdr. Petrželová

MUDr. Tomříková 18.7. 2024

MUDr. Tomčíková 19.7. 2024 8-12. hodin.

 

 

Zástup pro neodkladné případy v době dovolené:  MUDr. Petrželová telefonní číslo: 296 113 382. Seydlerova 2451, Praha 5.

 

V  zájmu zachování kvality poskytované péče v současné době  registrujeme jen rodinné příslušníky či vaše blízké. Kapacita ordinace je naplněna.

 

 Stále je nutno se předem objednat ( platí zejména pro nemocné s příznaky rýmy, kašle!!!) . Nemocní s respiračními přiznaky si nasadí roušku.  Děkujeme za pochopení.  

 

Děkujeme,

MUDr. Jana Hrdinová a kolektiv ordinace.

 

 

Pacienti starší 65 let mají hrazené pojišťovnou i očkování proti pneumokokovým infekcím ( prevence kašle, bronchitidy, zápalu plic). Toto očkování je možno provádět celoročně.

 

Děkuji za pochopení,

MUDr. Hrdinová .

 

Pro bezproblémový chod ordinace prosím o dodržování následujíchc pravidel

1. Telefonická konzultace s lékařem je možná jen ve vyhrazených hodinách-  každou poslední hodinu v ordinační době, tak, aby se lékař mohl plně věnovat pacientovi právě přítomnému v ordinaci.
2. Výpisy z karty a ostatní administrativu vystavujeme  pouze po předchozím oznámení telefonicky či emailem. Vyzvednutí možné k  datu po předchozí domluvě- nejpozději týden od žádosti , u výpisů nejpozději do lhůty dané zákonem- tj.  10 dnů. 
 

 

 

ČÍST VÍCE

 

FOTOGALERIE

KONTAKT

MUDr. Jana Hrdinová

praktická lékařka pro dospělé

 

Běhounkova 2534/67
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Telefon: 222 943 788
Mobil: 774 880 098
Ordinace@ordinacehrdinova.cz